BIL TAJUK KEKERAPAN SIRI
 1. ASUH 12 Bil. 209, 210, 211, 
 2. ANA MUSLIM 12 Januari, Februari, Mac, 
 3. ASUH 12 Bil. 209, 210, 211, 
 4. DAKWAH 12 Januari, Februari, Mac, 
 5. DEWAN BUDAYA 12 Bil. 209, 210, 211, 
 6. DEWAN EKONOMI 12 Januari, Februari, Mac, 
 7. DEWAN MASYARAKAT 12 Bil. 209, 210, 211, 
 8. ANA MUSLIM 12 Januari, Februari, Mac,