Perkhidmatan Keahlian Perpustakaan JPA

Perpustakaan Jabatan Perkhidmatan Awam adalah terbuka kepada:

Semua pegawai dan kakitangan Jabatan Perkhidmatan Awam SAHAJA.