Objektif Perpustakaan JPA

Objektif Perpustakaan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia adalah seperti berikut:

Menyediakan perkhidmatan sokongan dan mempertingkatkan ilmu dengan penggunaan sumber-sumber dan kemudahan yang telah tersedia di perpustakaan bagi tujuan rujukan dan penyelidikan warga Jabatan Perkhidmatan Awam.